News

XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica organitza a Alacant, del 12 al 14 de novembre, la XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Aquesta reunió científica general organitzada cada dos anys té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que es vulguen presentar. (Degut, la crisi de la COVID19, la Trobada tindrà lloc en les dates previstes si bé en un format virtual, no presencial).

Es pretén afavorir la presentació d’un ampli ventall de qüestions històriques, com ara:
• Salut, malaltia i medicina
• Experts, ciència i guerra
• Espais museus i instruments científics
• Salut pública i riscos (químics, nuclears, ambientals, etc)
• Governança i finançament de la ciència i tecnologia
• Ensenyament, didàctica i comunicació de la ciència

Para mais informações: 16-thct.iec.cat

About REPORT(H)A

News & Events